Vaksinasjon

 
 
A-MED tilbyr følgende type vaksinasjon:
  • Vaksinasjon i hht eksponeringer i arbeidsmiljøet
  • Reisevaksinasjon, arbeidsreiser og ferie
  • Influensavaksinasjon

Vaksinasjon i hht eksponeringer

 Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys vaksinasjon mot de biologiske faktorene de kan bli eksponert for i arbeidsmiljøet. Utgiftene til slik vaksinasjon skal dekkes av arbeidsgiver.

Reisevaksinasjon

A-MED tilbyr også vaksinasjon i forbindelse med arbeidsreiser og private reiser. Utgiftene til vaksinasjon ved arbeidsreiser skal dekkes av arbeidsgiver, mens vaksiner ved privatreiser betales av den enkelte.

Et skjema med spørsmål om helsetilstand og reisemål skal fylles ut før vaksinasjonsbehov og malariaprofylakse avgjøres. Spørreskjemaet kan skrives ut fra våre hjemmesider (last ned skjema) eller hentes hos A-MED. Skjemaet må returneres til A-MED i god tid før vaksineringsdato.

Skriv ut
 
 
 


Telefon: 21 55 64 10
E-post: post@a-med.no
Besøksadresse: Youngstorget 2a, 0181 Oslo
Postadresse: Youngstorget 2b, 0181 Oslo


For å abonnere på A-MED Nytt send oss en e-post til post@a-med.no.